Popularność relokacji wśród Ukraińców

Przyjeżdżając do Polski, wielu imigrantów z Ukrainy zastanawia się, jak legalnie i bezproblemowo mieszkać i pracować w tym kraju. Karta pobytu jest jednym z dokumentów, którego posiadanie umożliwia legitne przebywanie na terenie RP. Stąd rosnąca popularność kart pobytu dla Ukraińców, które gwarantują prawo do pobytu i pracy bez konieczności uzyskiwania dodatkowych zezwoleń.

Polska coraz częściej wybierana jest przez obywateli Ukrainy jako miejsce na realizację swoich zawodowych, edukacyjnych bądź życiowych planów. Progresywny wzrost liczby Ukraińców decydujących się na relokację przekłada się na większe zainteresowanie procedurą ubiegania się o kartę pobytu.

Jak ubiegać się o kartę pobytu?

Proces ubiegania się o kartę pobytu dla Ukraińców może wydawać się skomplikowany na pierwszy rzut oka, jednak jest dość prosty, jeśli zna się konkretnie kroki i wymagania. Ważne jest, aby złożyć wniosek o wydanie karty pobytu w odpowiednim czasie, zazwyczaj nie później niż na 45 dni przed upływem ważności wizy lub innego dokumentu uprawniającego do pobytu w Polsce.

Do wniosku o wydanie karty pobytu trzeba dołączyć szereg dokumentów, w tym: 4 aktualne zdjęcia, paszport, zaświadczenie o zatrudnieniu lub umowę o pracę, a w niektórych przypadkach także dokumenty potwierdzające stan cywilny. Cały proces jest dość czasochłonny, ale daje gwarancję legalnego pobytu i pracy na terenie Polski.

Zalety posiadania karty pobytu

Mając kartę pobytu, obywatele Ukrainy mogą swobodnie przemieszczać się po Polsce i po pozostałych krajach strefy Schengen, co stanowi ogromną zaletę. Karta pobytu to gwarancja legalnego zatrudnienia bez potrzeby uzyskiwania dodatkowej pozwolenia na pracę, co otwiera przed pracownikami wiele możliwości rozwoju zawodowego.

Karta pobytu dla Ukraińców daje również prawo do korzystania z systemu ochrony zdrowia w Polsce. Oznacza to, że posiadacze tej karty mają dostęp do bezpłatnej opieki medycznej na tych samych zasadach jak obywatele Polski. To powoduje, że coraz więcej obywateli Ukrainy decyduje się na pobyt w Polsce.

By admin