Gdzie znaleźć księgi wieczyste

Rejestry gruntów to rejestry publiczne, co oznacza, że informacje na nich zawarte mogą być dostępne dla każdego. Często są one przechowywane w sądach okręgowych i biurach zarządzania nieruchomościami. Na stronie…